“Öğretim Yöntemi Olarak Oyunlaştırma”

Favorilerine ekle.:
‘den:

24.11.2019

‘e kadar:

29.11.2019

Bölge:

Bursa (tr)

Bölge 2:

Bursa (tr)

Proje konusu:

Mesleki eğitim

Proje türü:

Kalifiye eleman değişim programı

Hedef kitle:

Öğretmenler

Kurum:

OSMANGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Danışılacak kişi:

OYA GÜLER

denopses@hotmail.com

 

Günümüz öğrencileri dijital yerlilerdir ve yeni bir profile sahiptir. Dijital teknolojilerle büyüdükleri için farklı öğrenme stillerine ihtiyaç duymaktadırlar. Öğretmenler yeni zorluklarla karşı karşıyadır ve öğrenme sürecinin öğrencilerin ihtiyaçlarına, tercihlerine ve gereksinimlerine uyarlanmasıyla ilgili önemli sorunları çözmek zorundadır. Öğretmenler, öğrencilerin güçlü motivasyon ve kendi öğrenimlerine katılımıyla aktif katılımcı olmalarını sağlayan farklı öğretim yöntemleri ve yaklaşımları kullanmak zorundadır.

Projemiz Osmangazi İlçe Milli Eğitim bünyesindeki öğretmenlere yönelik “Öğretim Yöntemi Olarak Oyunlaştırma”  eğitimini hedeflemektedir. Bu projenin amacı günümüz dijital neslinde eğitimcilere hedeflerine ulaşma ve gelişen öğrenci ihtiyaçlarına cevap verme arasındaki dengeyi bulmalarına yardımcı olmaktır.

Bu kapsamda bu çalışmanın temel motivasyonu, dijital yerli öğrencilerin neredeyse tamamı, eğitim ortamlarında yeni teknolojilerin kullanılmasıdır.  Son yıllarda, eğitimde dijital oyunların kullanımı ile çeşitli öğrenme çıktıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, giderek artan bir öneme kavuşmuştur. Bu tür oyunlar, günümüz öğrencilerinin, eğitim kurumlarını yeni öğretim yöntemleri keşfetmeye zorlamasıyla ortaya çıkan arayışta uygun bir çözüm olarak görülmektedir.

Projedeki Hedef Gruplarımız,

Osmangazi İlçe Milli Eğitim bünyesinde bulunan 244 Eğitim kurumundan özellikle dezavantajlı eğitim bölgelerinden belirlenecek 5 farklı okuldan bu okullarda görev yapan 5 öğretmendir. ve ARDA Eğitim Danışmanlık bünyesindeki 5  öğretmenidir.

 

Oyunlaştırma, öğrenmeyi daha çekici kılmak ve öğrenen motivasyonunu artırmak için oyun mekaniğinin uygulanması olarak tanımlanabilir (Moncada ve Moncada, 2014: 9). Eğitimde teknolojiyi verimli ve etkili kullanmaya başlayan gelişmiş ülkelerdeki tecrübelere göre; daha etkin bir kullanım için öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bu doğrultuda yetiştirilmeleri temel şart olarak görülmüştür . Bu bağlamda, uluslararası eğitim organizasyonları ve kurumları yaptıkları akademik bildirilerde yeni çağın öğretmenlerinin belli donanım ve kabiliyetlere sahip olmaları gerektiğini belirtmektedirler (Becker & Ravitz, 2001; ISTE, 2008). Öğretmen ve adaylarının meslek hayatlarına başlamadan bu becerileri kazanmalarının temel sebebi, sınıfa gelen öğrencilerin her geçen yıl yeni teknolojik aletler ve bu alandaki yeni becerilerle sınıfa geliyor olmalarıdır.

Oyun temelli öğrenmede bir kazanım, kavram, beceri ve öğretiyi kazandırmak amaçlı onu temel alan ve özel olarak tasarlanmış, öğretim materyali veya aracı konumunda bir oyun bağlamı yer almaktadır. Oyun temelli öğrenmeyi sağlayacak bir oyun geliştirmek iyi bir alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisi gerektirmektedir ve oldukça uzun ve maliyetli bir süreçtir. Bu nedenle öğretmenlerin kendileri oyun geliştirmeye çalışmak yerine daha önce geliştirilmiş oyunları kullanmaları önerilmektedir. Bu proje ile verilecek olan eğitim Osmangazi İlçe Milli Eğitim bünyesindeki öğretmenlerin etkili bir şekilde hali hazırda çalışan oyun elementlerini, kuramlarını, psikolojik ve davranış teoremlerini, oyun mekanikleri ile eğitsel oyun uygulanmasını ve ölçümlenmesini, dijital ve eğitsel oyunlaştırma örnekleri öğrenmelerine imkan verecektir. Bunların eğitim ortamlarında kullanılması geleneksel sınıf ortamlarından farklı olarak öğrencilerin eğleneceği, sınıfta tatlı rekabet ortamı yaratan, öğrencilerin ilgi ve motivasyonunu en üst düzeylere çıkarabilmektir. Bunun yanısıra öğretmenlerin bilgi aktarım sürecini oldukça verimli ve pratik hale getirecektir.

“Öğretim Yöntemi Olarak Oyunlaştırma” projesi ile beklenen sonuçlar algısal, bilişsel, davranışsal, duyuşsal ve motivasyonel etkilerdir ve sonuçlar üzerinde oyunların olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. En yüksek etkinin ise, bilgi edinme/içerik anlama ile duygusal ve motivasyonel sonuçlarda görüleceği beklenmektedir. Katılımcılar eğitim sonucunda:

  • Oyunun, oyunlaştırmanın, oyun temelli öğrenmenin tanımını yapabilir,

  • Oyun sektörü hakkında genel bilgiye sahip olur,

  • Oyunlaştırmanın psikolojik ve teorik altyapısını inceler,

  • Oyunları oluşturan elementleri, mekanikleri, dinamikleri, bileşenleri listeleyebilir,

  • Oyunlaştırma tasarımı yapabilir,

  • Eğitim ve öğretim için oyunlaştırma ortamları oluşturabilir,

  • Oyun temelli öğrenmeye dayalı öğretim planları oluşturabilir.

  • Öğrenci oyun tasarım etkinliklerinin artılarını görebilir.

Eğitimcilerin zorlandığı iki nokta vardır; birincisi, eğitime katılan kişilerin gerçek kapasitelerini anlatmaktadır ki, bunu her zaman başarmak oldukça zordur. Çünkü, öğrenci rol yapıyor, anlamadığı halde anladım diyor olabilir. İkincisi, verilmek istenen şeyler ne derece alınabildiğinin gözlenmesidir. Oyun anında çocuk diğer zamanlara göre daha serbest hareket etmekte ve iç dünyasını daha gerçekçi olarak yansıtmaktadır. Böylece, hataları, zayıf yanları, buluşları, yetenekleri ve eğitimleri ile çoğunun gerçek kişiliğini gözlemek mümkündür. Bu da eğitimcilerin çocukta varolan kapasite ile, aynı zaman da verilmek istenilenlerin ne kadarını alabildiğinin değerlendirilmesini yapabilmesine imkan vermektedir.

Bu sebeplerden dolayı bilgi teknolojilerinin çok hızlı değişmesi sürekli bir hizmet içi ve profesyonel eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. Projemizin en önemli ihtiyacının bu alanda beşeri, mesleki ve kurumsal gelişime ihtiyaç duyan ilçemiz okul ve kamu kurumlarının ve personelinin eğitim ihtiyacı oluşturmaktadır.

Osmangazi District of National Education Directorate is a public body under the Ministry of National Education. Our Directorate established on 15.08.1988 is the official education authority responsible for the monitoring, evaluation and development of all official and private education institutions in Osmangazi, which is the largest city with a population of 850.000 in the center of Bursa. There are 257 official and 186 private education institutions within the scope of our directorate.

Depending on the duties and responsibilities under the Ministry of National Education Directorate, we have 8 departmental manager and one District Director of National Education in fields of education and training. Our directorate has been carrying out its activities in such areas; strategy development, human resources and management, guidance and supervision, primary-secondary and high school and vocational education, media and cooperation, measurement and evaluation, examination services and lifelong learning for adults. Each departmental unit has own tasks, responsibilities and human resources and they all implementing Projects within these units. Our Directorate also plays an active role in creating educational policy while conducting projects for the students, teachers, adults and parents involved in education. In addition, they organize seminars, conferences, in-service training courses, creating educational resources, materials and e-learning applications.

As a state body, our Directorate is trying to ensure that the educational activities in our district are conducted and supervised at the highest quality standards. Thus Osmangazi Mem is always involving Projects and cooperating to disseminate and making sustainable of all educational results.

İletişim formu:

7 + 6 =